ABelangenvereniging Sluisvaart-Hoofdenburg

 

 

 

 

 Aanhang wagens

 

 

De Belangenvereniging Sluisvaart Hoofdenburg is in 1976 opgericht   om op te komen voor de belangen van de bewoners van de wijk Sluisvaart Hoofdenburg en het bevorderen van  de  leefbaarheid in de wijk.

Het lidmaatschap van de Belangenvereniging staat open voor de bewoners van de straten/buurten Sluisvaart, Maalkom, De Vijnen, Hoofdenburgsingel, Overweg, Hoofdenburg, 't Prieel, De Deel, Nederhoven, Swanevelt, Vredebest, De Paarl, Jonge Linde en Leerspiegel.

De belangrijkste activiteiten van de Belangenvereniging zijn: belangenbehartiging naar Lokale overheden (o.a. gemeente, woningstichting), verbetering van de leefbaarheid in de wijk (o.a. door het organiseren van wijkfeesten, het stimuleren van wijk/straatfeesten en activiteiten) en de materiaal uitleen.

 

 

      Bekijk uw omgeving

 Bestuur

 

 

 Contact

 

Financiele Jaarcijfers

Foto's Wijkfeest 1976

Foto's wijkfeest 2011

 

 Incasso Machtiging

 

 Lidmaatschap opzeggen

 

 Nieuw Lid registreren

 

 

 

 Notulen Ledenvergadering

 

 

Uitleen

Uitleen hoe en waar

reserveren

Materialen lijst

Medewerkers

 

 

 

resultatenledenenquete.pdf

 

 

 

Mededelingen/Laatste nieuws